DENMARK
Norstat poll for Altinget, January 2018

Ø 8.8% (16), F 5% (9), A 30.9% (55), Å 3.6% (6), B 4.6% (8), K 0.9%, I 4.8% (9), V 17.6% (31), C 4.1% (7), O 16.7% (30), D 2.3% (4)
DENMARK Norstat poll chart for Altinget, January 2018

Source | Parties
Artículo Anterior Artículo Siguiente