FINLAND · Kantar TNS poll for Helsingin Sanomat · October 2018

Poll results: VAS 9.8%, SDP 22.0%, VIHR 12.0%, SFP/RKP 4.4%, KESK 15.7%, KD 3.8%, KOK 19.6%, SIN 1.4%, PS 9.1%
FINLAND: Kantar TNS poll chart for Helsingin Sanomat, October 2018


Source | Parties
Artículo Anterior Artículo Siguiente