SWEDEN · Kantar SIFO poll for Svenska Dagbladet · October 2018

Poll results: V 7.8% (28), S 28.5% (100), MP 4.3% (15), C 8.8% (31), L 5.3% (19), M 19.2% (68), KD 6.4% (23), SD 18.3% (65)
SWEDEN: Kantar SIFO poll chart for Svenska Dagbladet, October 2018


Source | Parties
Artículo Anterior Artículo Siguiente