FINLAND · Kantar TNS poll 22/01/2020: VAS 8.3%, SDP 15.1%, VIHR 12.8%, SFP/RKP 4.3%, KESK 11.5%, LIIK 1.7%, KD 3.9%, KOK 17.5%, PS 22.8%

Poll results: VAS 8.3%, SDP 15.1%, VIHR 12.8%, SFP/RKP 4.3%, KESK 11.5%, LIIK 1.7%, KD 3.9%, KOK 17.5%, PS 22.8%
FINLAND: Kantar TNS poll chart for Helsingin Sanomat, 22 January 2020

Finland / Kantar TNS

Source | Parties
Artículo Anterior Artículo Siguiente