Fashion

SWEDEN · Novus poll 25/06/2020: V 9.4% (35), S 30.6% (116), MP 3.4%, C 7.8% (29), L 3.0%, M 20.7% (78), KD 5.7% (22), SD 18.4% (69)